حمایت از محمد طاها


نام: محمد طاها

محل سکونت: تفتان، سیستان و بلوچستان

سن: 13 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 250000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: -40000 تومان

116%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان