همیار گرامی

شما می‌توانید با انتخاب یک یا چند کودک به طور ماهیانه از آنها حمایت کنید. کافی است برای این کار پس از انتخاب کودک یا دانش‌آموز مورد نظر، فرم اولیه را تکمیل نموده و مستمری مد نظرتان را برای ماه اول، به صورت آنلاین پرداخت نمایید.

حذف فیلترها
1 5 6 7