پویش مقابله با کرونا


گزارش پویش مقابله با کرونا در خیریه رشد به شرح زیر است: ۱. پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران جهت تأمین تجهیزات کرونا ۲. تامین هزینه ۵۰ میلیون تومانی جهت تولید و توزیع مایع ضد عفونی کننده برای مصارف بیمارستانی و اماکن عمومی در تهران ۳. پرداخت ۳۰ میلیون تومان […]

گزارش پویش هم‌نفس


پویش #هم_نفس، طرحی برای کمک به تهیه و اهدای تجهیزات درمانی و بیمارستانی برای مقابله با بیماری کرونا است.