سفر داوطلبانه به روستاهای محروم


داوطلبان بنیاد رشد سفرهای داوطلبانه خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز نمودند و از آن زمان تا کنون هر ساله برای کمک رسانی به مناطق محروم  داوطلبان این مجموعه به آن مناطق سفر میکنند. اینگونه سفرهای داوطلبانه با اهداف زیر انجام می شود:

۱٫ کمک رسانی به مناطق محروم کشور و حضور بین مردمان نیازمندان روستا های آن مناطق.

۲٫ تلاش بر گسترش فرهنگ نیکوکاری بین مردم و افزایش حس مسئولیت‌پذیری بین خانواده ها و به ویژه دانش آموزان

۳٫ آشنا کردن داوطلبان و دانش آموزان با فرهنگ مناطق مختلف کشور

۴٫ تلاش بر شناسایی و معرفی مشکلات مناطق محروم

تا کنون با همراهی شما عزیزان، ۲۷ اردوی جهادی توسط خیریه رشد انجام شده است.

 

فعالیت گروه های داوطلب در این سفرها عمدتا شامل فعالیت های عمرانی، پخش ارزاق و هدایا بین خانواده های نیازمند، آموزش به کودکان و برگزاری جشن برای آنان می گردد.