آموزش بهداشت و کمک های پزشکی


از دیگرفعالیت های داوطلبانه خیریه رشد می توان به آموزش بهداشت به کودکان مناطق محروم و انجام امور پزشکی و دندانپزشکی در روستاهای آن مناطق اشاره نمود

توجه به ضرورت رسیدگی به بهداشت و نیازهای درمانی به عنوان یک شاخص رفاهی و تکمیل کننده فرآیندهای آموزشی در دانش آموزان همواره مورد توجه کارشنان حوزه تعلیم و تربیت بوده است و عموماً انسان های برخوردار از سطح سلامت جسمی سالم توفیقات بیشتر و سریعتری نسبت به درک متون و مفاهیم اصلی آموزش دارند. از این رو امور خیریه بنیاد رشد در راستای تحقق اهداف مطروحه در اساسنامه خود و نیز ضرورت این حوزه نسبت به برنامهریزی و طراحی و پیاده سازی این نموده است و در این رهگذر بعـد از برگـزاری همـایش هم اندیشی طرح پزشکی رشد در بهمن ۱۳۹۰ نسبت به تشکیل شواری مرکزی این طرح اقدام نمود و بعد از برگزاری جلسات تطبیقی متعدد و بررسی های کارشناسانه و شناخت بهره گیری از تجربیات مؤسسات گوناگون نسبت به حضور در منطقه ریگان ، استان کرمان در نوروز ۱۳۹۱ ، اقدام نمودند و بعد از جلسه با مسئولین شهرستانی و بازدید از روستاهای هدف و تابعه شهرستانهای ریگان و فهرج نسبت به برنامه ریزی عملیاتی اقدام نمودند.

همچنین داوطلیبن خیریه رشد در سفرهای داوطلبانه خود اقدام آموزش موارد بهداشتی به کودکان آن مناطق مانند نحوه صحیح مسواک زدن ، نموده اند.

امید است که این طرح موجبات ارتقاء رشد و سربلندی بیش از پیش مناطق برخوردار کشور عزیزمان ایران را فراهم نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.