آمار کتب اهدایی تا پایان سال ۱۳۹۹


نوع کتابتعداد جلد
کتاب‌های آموزشی ۱۶۵۰ جلد
کتاب‌های مذهبی و متفرقه ۲۹۰۰ جلد
کتاب‌های داستان ۴۵۰ جلد

مجموعا در سال ۱۳۹۹ موفق به ارسال ۵۰۰۰ جلد کتاب اهدایی به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان شدیم.