گزارش کتاب‌های اهدایی در سال ۱۴۰۱


تعداد کتاب‌های ارسالی در سال ۱۴۰۱ ۷۵۰۰ جلد به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان

طرح دانش افزایی معلمان


در راستای بهبود دانش معلمین در مناطق محروم، طرح دانش افزایی معلمان رو با برگزاری کلاس‌های آموزشی اجرا کردم.

گزارش کتاب‌های اهدایی


طرح اهدای کتاب با هدف فراهم کردن شرایط تحصیل در مناطق محروم از سال ۱۳۸۹ در خیریه رشد در حال اجراست.

تفکیک کتاب‌های اهدایی


ما از سال ۱۳۹۳ در خیریه رشد طرح اهدای کتاب رو اجرا کردیم و هم‌اکنون با گذشت نزدیک به ۱۰ سال از شروع این طرح، نزدیک به ۵۰۰ هزار جلد کتاب رو به مناطق محروم ارسال کردیم. ما در خیریه رشد تلاش می‌کنیم شرایط تحصیل رو برای همه فرزندان ایران فراهم کنیم. تحصیل حق طبیعی […]

اهدا هزار جلد کتاب به روستایی در هرمزگان


کتابخانه عمومی روستای پنج هزار نفری راسخ گزیر استان هرمزگان توانسته است  بالغ بر ۲۶۰۰ عضو فعال داشته باشد که می توان از موفق ترین نمونه های کتابخانه های عمومی در کشور یاد کرد.