نشانی : تهران – قیطریه شمالی – خیابان شهید برادران سلیمانی شرقی(حکمت) – پلاک 51 –  امور خیریه بنیاد رشد

کدپستی: 1935986911

تلفن مستقیم: 22677613-021

فکس: 89787897-021

بنیاد رشد : 2934 – داخلی 140

رايانامه : roshdcharity@gmail.com