دبستان روستای بات بزرگ


میزان پیشرفت فیزیکی:

۱۰۰%

مدرسه روستای سرچنگال


مدرسه دخترانه زنده‌یاد عباس شادپور در روستای سرچنگال در سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید