مدرسه سازی


یکی از اهداف اصلی بنیاد رشد کمک به ساخت مدارس در مناطق و روستاهای محروم کشور به منظور فراهم آوردن امکان تحصیل برای همه کودکان است. از این رو خیریه رشد از ابتدای تاسیس تلاش بر محقق ساختن این امر داشته است و این موضوع را با برگزاری جشنواره های مختلف در راستای تامین چنین هدفی و همچنین با همراهی حامیان مورد اجرا قرار داده است و تا کنون به لطف خداوند و کمک شما عزیزان توانسته ایم بیش از ۳۰ مدرسه در مناطق محروم کشور بسازیم. هم اکنون نیز تعدادی پروژه دیگر در حال ساخت هستند که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک به اتمام برسانیم.


پروژه های در حال احداث

 

دبستان سه کلاسه روستای چاه عظیم در منطق سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان

در سال های اخیر جمعیت این روستای محروم افزایش یافته که مهاجرت مثبت به آنجا به دلیل خشکسالی در نقاط دورتر بوده است. این موضوع باعث شده که مدرسه کوچک و قدیمی موجود روستا نیاز آن منطقه را براورده نکند. که در عین حال آن مدرسه نیز وضعیت بسیار نامناسبی دارد. در حال حاصر بیش از ۶۰ درصد هزینه های آن توسط حامی تامین شده است. و برای تامین مابقی هزینه های احداث این مدرسه نیاز به ۵۰ میلیون تومان می باشد.

متراژ: ۱۳۵ متر مربع

تعداد کلاس: ۳

شروع به ساخت: زمستان ۹۷

می خواهم در کمپین ساخت این مدرسه مشارکت کنم

مدرسه شش کلاسه منطقه فاریاب در  استان کرمان

مدرسه فعلی این روستا در وضعیت بسیار نا مناسبی قرار دارد و از سوی آموزش و پروش یک بنای تخریبی اعلام شده است. ساخت مدرسه جدید علاوه بر برطرف کردن نیاز این روستا سبب خواهد شد تا از روستاهای اطراف این منطقه نیز کودکان به این مدرسه بیایند. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد هزینه های آن توسط حامی تامین شده است. و اکنون برای تامین مابقی هزینه های احداث این مدرسه نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان می باشد.

متراژ: ۳۳۰ متر مربع

تعداد کلاس: ۶

شروع به ساخت: زمستان ۹۷

می خواهم در کمپین ساخت این مدرسه مشارکت کنم

پروژه های  احداث شده

 

 

مشخصات مدارس ساخته شده توسط بنیاد رشد :

ردیف استان شهر روستا مقطع تعداد کلاس
۱ خراسان جنوبی درمیان بورنگ راهنمایی ۳
۲ خراسان جنوبی بیرجند اسدیه دبستان ۵
۳ ایلام هلیلان شهر توحید دبستان ۶
۴ ایلام هلیلان بانلکان دبستان ۳
۵ ایلام هلیلان ظاهروند دبستان ۳
۶ ایلام هلیلان دره باریک دبستان ۳
۷ ایلام هلیلان سرین میدرزردلان دبستان ۲
۸ گلستان مراوه تپه یازگلدی دبستان ۳
۹ گلستان مراوه تپه یکه توت دبستان ۳
۱۰ خراسان رضوی تربت جام صالح آباد خوابگاه ……….
۱۱ مازندران بند پی شرقی لیسه دبستان ۲
۱۲ بوشهر دیر ملاسالمی دبستان ۳
۱۳ کرمان محمدآبادریگان عباس آباد رود شور دبستان ۶
۱۴ کرمانشاه بیستون سنقر آباد دبستان ۵
۱۵ کرمانشاه سنقر کلیایی سطر دبستان ۶
۱۶ هرمزگان میناب درپهن بشاگرد دبستان ۶
۱۷ هرمزگان میناب تخت دبستان ۳
۱۸ هرمزگان میناب سبهطی دبستان ۶
۱۹ هرمزگان میناب تنبو دبستان ۵
۲۰ کرمانشاه سنقر کلیایی سه قلان دبستان ۲
۲۱ هرمزگان میناب خورمرج دبستان ۲
۲۲ هرمزگان میناب بندر دیر دبستان ۵
۲۳ سیستان و  بلوچستان بم پشت سرزه دبستان ۲
۲۴ سیستان و  بلوچستان سراوان مهرستان دبستان ۲
۲۵ سیستان و  بلوچستان بم پشت بات بزرگ دبستان ۲
۲۶ سیستان و  بلوچستان سیب و سوران ریگ جهی دبستان ۶
۲۷ سیستان و  بلوچستان سیب و سوران چاه کرشنیان راهنمایی ۳
۲۸ سیستان و  بلوچستان بم پشت گزن پایین دبستان ۲
۲۹ سیستان و  بلوچستان بم پشت نیرهی دبستان ۳
۳۰ سیستان و  بلوچستان سراوان هوشک متوسطه دوره دوم ۶
۳۱ سیستان و  بلوچستان بم پشت گوارایی پایین دبستان ۳
۳۲ سیستان و  بلوچستان سیب و سوران پسکوه دبستان ۳